Ετικέτα: Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα

Βιοαπορροφήσιμα stent: Είναι το μέλλον στην Επεμβατική Καρδιολογία;

Βιοαπορροφήσιμα stent. Είναι το μέλλον στην Επεμβατική Καρδιολογία; Τα βιοαπορροφήσιμα ικριώματα (bioresorbable scaffolds) είναι η 4η επανάσταση στην Επεμβατική Καρδιολογία. Eίναι στην ουσία stents τα οποία, αφού εμφυτευθούν στο αγγείο…