Υπέρηχος καρδιάς

Υπέρηχος καρδιάς, Καρδιολογικός έλεγχος - Ιατρείο Καρδιολογίας

Υπέρηχος καρδιάς – Καρδιολογικός έλεγχος.

Ο υπέρηχος καρδιάς αποτελεί μία από τις πιο βασικές εξετάσεις για την διάγνωση των καρδιολογικών παθήσεων.

Πως γίνεται η εξέταση;

Η εξέταση πραγματοποιείται με τον ασθενή σε αριστερή πλάγια θέση. Στον ηχοβολέα τοποθετείται ένα ειδικό «ζελέ» το οποίο βελτιώνει την μετάδοση των ηχητικών κυμάτων.
Η εξέταση είναι ανώδυνη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί μία ήπια πίεση πάνω από τα πλευρά.
Συνήθως, μία πλήρης υπερηχογραφική μελέτη διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Τι βλέπουμε με τον υπέρηχο καρδιάς;

Με τον υπέρηχο καρδιάς μπορούμε να γνωρίζουμε τις διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων, το πάχος των τοιχωμάτων και το κλάσμα εξωθήσεως.
Μπορούμε να διακρίνουμε τυχόν υποκινητικές ή ακινητικές τμηματικές περιοχές, την διαστολική λειτουργία, την ποσότητα του περικαρδιακού υγρού, την ύπαρξη μεσοκολπικής ή μεσοκοιλιακής επικοινωνίας και άλλων συγγενών καρδιοπαθειών.
Επίσης είναι εφικτό να μελετήσουμε τυχόν ανεπάρκεια ή στένωση των τεσσάρων καρδιακών βαλβίδων.

Πότε πρέπει να κάνω υπέρηχο καρδιάς;

Ο υπέρηχος καρδιάς συνίσταται τουλάχιστον μία φορά στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου των ενηλίκων.

Για τον προ-αθλητικό ελέγχο των παιδιών συνήθως αρκεί το ιστορικό, η κλινική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Αν κριθεί όμως απαραίτητο από τον γιατρό μπορεί να γίνει συμπληρωματικά και ο υπέρηχος καρδιάς.

Οι αθλητές που κάνουν έντονη άσκηση ή πρωταθλητισμό θεωρείται απαραίτητο να ελέγχονται τακτικά με πλήρη καρδιολογικό έλεγχο ανά έτος.

Οι ασθενείς με έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου (π.χ. αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα, υπερχοληστερολαιμία ή θετικό οικογενειακό ιστορικό)
είναι απαραίτητο να ελεγχθούν καρδιολογικώς, συμπεριλαμβανομένου και του υπερήχου καρδιάς τουλάχιστον μία φορά.

Στην περίπτωση ενός ή περισσότερων των κάτωθι συμπτωμάτων όπως:

– πόνος στο στήθος,
– δύσπνοια,
– εύκολη κόπωση,
– πρήξιμο στα πόδια
– λιποθυμικό επεισόδιο
– ή αρρυθμίες

απαιτείται άμεση καρδιολογική εξέταση συμπεριλαμβανομένου και του υπερήχου καρδιάς.
Οι ασθενείς με γνωστό καρδιολογικό πρόβλημα είναι χρήσιμο να ακολουθούν τακτικά τις οδηγίες του γιατρού τους.

Μπορούμε με τον υπέρηχο να δούμε αν οι αρτηρίες της καρδιάς
έχουν κάποια στένωση ή απόφραξη;

Με τον υπέρηχο λαμβάνουμε έμμεσες πληροφορίες όσον αφορά τυχόν απόφραξη των αρτηριών της καρδιάς.
Χρήσιμες πληροφορίες από τον υπέρηχο αποτελούν κυρίως το κλάσμα εξωθήσεως και τυχόν υποκινητικές ή ακινητικές μυοκαρδιακές περιοχές.
Για την ύπαρξη ή μη στεφανιαίας νόσου προτείνεται αρχικά κάποια δοκιμασία κοπώσεως σε απλό τάπητα ή δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία κοπώσεως (stress echo).

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία συμβουλευτείτε μας. Είμαστε πάντα δίπλα σας.