Δημοσιεύσεις

Αθανάσιος Κολυβήρας Καρδιολόγος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε έρευνες και μελέτες

 1. Συμμετοχή στις πολυκεντρικές μελέτες Progress-CTO και HYDRA valve.

 2. Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Βρυξελλών,
  Brugmann Hospital, ULB.

 3. Σύμβουλος συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού,
  Journal of intervnetional cardiology.

Eνδεικτικά αναφέρονται οι δημοσιεύσεις:

 1. Differential associations of systolic and diastolic time rate of blood pressure variation  with carotid atherosclerosis and plaque echogenicity.
  Kolyviras A, Manios E, Georgiopoulos G,  Michas F, Gustavsson T, Papadopoulou E, Laina A, Kanakakis J, Papamichael C, Stergiou G, Zakopoulos N, Stamatelopoulos K. The Journal of Clinical Hypertension 2017 July.
 2. Prolactin as a predictor of endothelial dysfunction and arterial stiffness progression in menopause.
  Georgiopoulos G, Lambrinoudaki I, Athanasouli F, Armeni E, Kolyviras A, Augoulea A, Rizos D, Papamichael C, Protogerou A, Stellos K, Stamatelopoulos K. Journal of Human Hypertension 2017 January.
 3. Pleiotropic effects of the acute and chronic inhibition of the renin-angiotensin system in hypertensives.
  Stamatelopoulos K, Bramos D, Manios E, Alexaki E, Kaladaridou A, Georgiopoulos G, Koroboki E, Kolyviras A, Stellos K, Zakopoulos N, Toumanidis S. J Hum Hypertens 2014 Jun 28.
 4. Επιτυχής απομάκρυνση ενός μετατοπισμένου stent από το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας : trapping technique.
  Κολυβήρας Α, Δαμάσκος Δ, Τζίφος Β. Καρδιά και Αγγεία, Οκτώβριος 2016.
 5. Transcranial Doppler to assess sepsis-associated encephalopathy in critically ill patients.
  Pierrakos C, Attou R, Decorte L, Kolyviras A, Malinverni S, Gottignies P, Devriendt  J, De Bels D. BMC Anesthesiol 2014 Jun 11.
 6. Arterial stiffness is increased in asymptomatic non diabetic postmenopausal women with a polycystic ovary syndrome phenotype.
  Armeni E, Stamatelopoulos K, Rizos D, Georgiopoulos G, Kazani M, Kazani A, Kolyviras A, Stellos K, Panoulis K, Alexandrou A, Creatsa M, Papamichael C, Lambrinoudaki I. J Hypertens 2013, Oct 31.
 7. Recently postmenopausal women have the same prevalence of subclinical carotid atherosclerosis as age and traditional risk factor matched men.
  Stamatelopoulos KS, Armeni E, Georgiopoulos G, Kazani M, Kyrkou K, Stellos K, Koliviras A, Alexandrou A, Creatsa M, Papamichael C, Lamprinoudaki I. Atherosclerosis 2011, Dec 9.
 8. Pancreatitis and myocarditis coexistence due to infection by Coxsackie B1 and B4 viruses. Myocarditis can be a rare late manifestation of acute pancreatitis caused by Coxsackie virus infection.
  Clinicians should be aware of potentially life-threatening myocarditis because immediate recognition and management are the cornerstones in achieving a better outcome.
  Lampropoulos K, Bazoukis G, Kolyviras  A, Tse G, Saplaouras A, Iliopoulos T. Clin Case Rep. 2017.
 9. Abdominal fat tissue echogenicity a novel marker of morbid obesity.
  Georgiopoulos G, Kontogiannis C, Stakos D, Bakogiannis K, Koliviras A, Kyrkou A, Karapanou L, Benekos K, Augoulea A, Armeni E, Laina A, Stellos K, Labrinoudaki I, Stamatelopoulos K.
  J Clin Endocrinol Metab. 2018.

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Metropolitan General

Δ’ Καρδιολογική Κλινική Επεμβατικής Καρδιολογίας, Metropolitan General