Στεφανιογραφία

Αθανάσιος Κολυβήρας Καρδιολόγος - Στεφανιογραφία

Στεφανιογραφία
Πλήρης διαγνωστικός καθετηριασμός.

Η πρώτη στεφανιογραφία έγινε το 1958 από τον Dr Sones Mason. Από τότε μέχρι σήμερα, η στεφανιογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής για την ακριβέστερη απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών.

Σε ποιους ασθενείς γίνεται

Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται σε ασθενείς που παραπέμπονται στον Επεμβατικό Καρδιολόγο λόγω:

 • θετικής δοκιμασίας κοπώσεως (τεστ κοπώσεως, stress echo, σπινθηρογράφημα καρδιάς).
 • ύποπτης συμπτωματολογίας για στεφανιαία νόσο (πχ ασταθής στηθάγχη, ισοδύναμο στηθάγχης σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου).
 • οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
 • έλεγχος ασθενών με πρωτο-διαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια.
 • προ-εγχειρητικός έλεγχος στα πλαίσια μείζονας καρδιο-χειρουργικής επέμβασης.

Τι βλέπουμε με τη στεφανιογραφία

Με την στεφανιογραφία απεικονίζεται με μεγάλη ακρίβεια η ανατομία των στεφανιαίων αρτηριών και λαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες ως προς τα υγιή τμήματα του αγγείου και κυρίως για τις στενώσεις του αυλού από τις αθηρωματικές πλάκες.
Εκτός από την αξιολόγηση του ποσοστού της στένωσης που προκαλεί η αθηρωματική βλάβη λαμβάνουμε σημαντικές πληροφορίες ως προς:

 1. Τη σύσταση της αθηρωματικής πλάκας
 2. Την παρουσία ασβεστίου,
 3. Την παρουσία θρόμβου
 4. Την ύπαρξη παραπλεύρου δικτύου

στα πλήρως αποφραγμένα αγγεία και ως προς τη ροή του αίματος προς τον καρδιακό μυ.

Επίσης, διαβαθμίζουμε τον κίνδυνο που διατρέχει ο κάθε ασθενής ξεχωριστά για άμεσα ή μελλοντικά συμβάματα και παίρνουμε σε πραγματικό χρόνο τις αποφάσεις για την καταλληλότερη αντιμετώπιση του προβλήματος:

 • Επεμβατική αντιμετώπιση (αγγειοπλαστική)
 • Καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση
 • Μόνο φαρμακευτική αντιμετώπιση

Πλάνο επέμβασης:

 • Ο ασθενής ενημερώνεται για τα οφέλη και τους κινδύνους της επέμβασης
  (ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο κάνει την εξέταση και με βάση τους παράγοντες κινδύνου που έχει).
 • Η στεφανιογραφία γίνεται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής ουσιαστικά δεν αισθάνεται πόνο ή άλλη ενόχληση.
 • Η διάρκεια του διαγνωστικού καθετηριασμού είναι λιγότερο από μισή ώρα και στο τέλος της επέμβασης ο ασθενής ενημερώνεται άμεσα για τα αποτελέσματα.
 • Η εξέταση γίνεται από την κερκιδική αρτηρία του χεριού και συνήθως δεν είναι απαραίτητη η διανυκτέρευση στο Νοσοκομείο.
  Εξετάζεται πάντα το σημείο παρακέντησης και ο ασθενής λαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες και εξέρχεται από το Νοσοκομείο.

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία συμβουλευτείτε μας. Είμαστε πάντα δίπλα σας.