Διαδερμική εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας TAVI

Aντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, Αθανάσιος Κολυβήρας Καρδιολόγος

Διαδερμική εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας TAVI.
(TAVI)

Τι είναι; Η επεμβατική μέθοδος.

Η διαδερμική εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας (TAVI) αποτελεί μία θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι, το εύρος των ασθενών που συμπεριλαμβάνεται στις ενδείξεις για
TAVI διαρκώς αυξάνεται.
Σύμφωνα, με τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (
ESC, 2021) δύναται να υποβληθούν σε επέμβαση TAVI ασθενείς άνω των 75 ετών μετρίου χειρουργικού κινδύνου.
Ενώ με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας (
ACC, 2020) προτείνεται η μέθοδος σε ασθενείς άνω των 65 ετών χαμηλού χειρουργικού κινδύνου, με κοινή απόφαση της Ομάδας Καρδιάς κάθε εξειδικευμένου κέντρου.

Από το 2002, που διενεργήθηκε η πρώτη διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας από τον Alain Cribier μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές ως προς τη διαδικασία εμφύτευσης.
Πιο συγκεκριμένα έγινε πιο απλή, σύντομη με βραχύτερο χρόνο νοσηλείας και ταυτόχρονα περισσότερο ασφαλής, με λιγότερες επιπλοκές.
Καθοριστικής σημασίας για τις αλλαγές αυτές υπήρξε η ανάπτυξη της τεχνολογίας με καινούργιες βαλβίδες, η βελτίωση των υλικών, οι νέες τεχνικές, η εμπειρία και γνώση των χειριστών.

Αορτική Βαλβίδα

Η αορτική βαλβίδα της καρδιάς ουσιαστικά συνδέει την αριστερή κοιλία με την αορτή.
Οι παθήσεις της αορτικής βαλβίδας αφορούν είτε την
στένωση, είτε την ανεπάρκεια αυτής.

Στένωση της Αορτικής Βαλβίδας

Η στένωση της βαλβίδας αναπτύσσεται σταδιακά, συνήθως με το πέρασμα δεκαετιών.
Τα συνηθέστερα αίτια της στένωσης της αορτικής βαλβίδας είναι:

  • Η εκφυλιστική ασβεστοποιός αορτική βλάβη, η οποία αποτελεί και την βασική αιτία,
  • Ο ρευματικός πυρετός
  • Η συγγενής δίπτυχη αορτική βαλβίδα.

Οι ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας συνήθως εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα όπως: δύσπνοια, στηθάγχη και συγκοπτικά επεισόδια.
Η διάγνωση της στένωσης γίνεται από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το triplex καρδιάς.

Ποια είναι η προετοιμασία για την επέμβαση ΤAVI;

Πριν από την επέμβαση TAVI , οι ασθενείς υποβάλλονται σε στεφανιογραφικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουμε τυχόν βλάβες στις στεφανιαίες αρτηρίες καθώς και σε αξονική αγγειογραφία, η οποία θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό της επέμβασης.

Αφού γίνει η αξιολόγηση όλων των κλινικών και ανατομικών παραμέτρων του ασθενούς από την Ομάδα Καρδιάς όσον αφορά την αγγειακή προσπέλαση, την επιλογή της προσθετικής βαλβίδας και της τεχνικής της εμφύτευσης, γίνεται η εισαγωγή στο Νοσοκομείο την ίδια ή την προηγούμενη ημέρα της επέμβασης.

Η επέμβαση TAVI διενεργείται στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο από την Ομάδα των Επεμβατικών Καρδιολόγων υπό αναισθησιολογικής παρακολούθησης.

Οι επεμβάσεις γίνονται με τοπική αναισθησία υπό ενσυνείδητη καταστολή και συνήθως διαρκούν περίπου 2 ώρες.

Ποιες βαλβίδες τοποθετούνται;

Οι διαδερμικές βαλβίδες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις αυτό-εκπτυσσόμενες (selfexpanding) και τις εκπτυσσόμενες με μπαλόνι (balloon expandable).

Οι βαλβίδες οι οποίες εμφυτεύονται συχνότερα από την Ομάδα μας είναι οι Sapien 3 (Edwards), Evolut R (Medtronic), Acurate Neo (Boston Scientific) και Portico (St Jude MedicalAbbott).

Παραμονή στο Νοσοκομείο

Μετά την επέμβαση, οι ασθενείς μεταφέρονται σε καρδιολογικό θάλαμο παρακολούθησης. Διενεργούνται εξετάσεις αίματος, ΗΚΓ και triplex καρδιάς.
Την επόμενη ημέρα της επέμβασης μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα και δύναται να εξέλθουν από το Νοσοκομείο την 3
η ή 4η ημέρα κατόπιν οδηγιών από τους θεράποντες ιατρούς.

Συμπερασματικά, η διαδερμική εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας για την αντιμετώπιση της στένωσης της αορτικής βαλβίδας έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης, θεωρείται απαραίτητο, η ορθή αξιολόγηση του κάθε περιστατικού ξεχωριστά από την Ομάδα Καρδιάς με τη χρήση όλων των απαραίτητων απεικονιστικών μέσων πριν την επέμβαση και η χρήση νέων τεχνικών κατά την επέμβαση.

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία συμβουλευτείτε μας. Είμαστε πάντα δίπλα σας.