Διαδερμική σύγκλειση ανοιχτού ωοειδούς τρήματος ή μεσοκολπικής επικοινωνίας

Σύγκλειση ανοιχτού ωοειδούς τρήματος (PFO). Επεμβατική καρδιολογία.

Διαδερμική σύγκλειση ανοιχτού ωοειδούς τρήματος (PFO) και μεσοκολπικής επικοινωνίας

Ανοιχτό ωοειδές τρήμα.

Το ανοιχτό ωοειδές τρήμα είναι μία επικοινωνία μεταξύ του δεξιού και αριστερού κόλπου της καρδιάς, που φυσιολογικά χωρίζονται από το μεσοκολπικό διάφραγμα.
Το ωοειδές τρήμα κλείνει φυσιολογικά μετά την γέννηση, αλλά σε ένα ποσοστό 20% – 25% των ατόμων διατηρείται ένα μικρό «τούνελ» επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο «πέταλα».

Μεσοκολπική επικοινωνία.

H μεσοκολπική επικοινωνία είναι μια συγγενής καρδιοπάθεια, στην οποία λείπει ιστός από το μεσοκολπικό διάφραγμα οπότε υπάρχει μια τρύπα μικρή ή μεγάλη (Atrial Septal Defect – ASD) στο μεσοκολπικό διάφραγμα.
Συγκριτικά με το ανοιχτό ωοειδές τρήμα παρουσιάζεται σε μικρότερο ποσοστό (1 στα 500 νεογνά).

“Το Ανοιχτό ωοειδές τρήμα ή η μεσοκολπική επικοινωνία μπορεί να οδηγήσουν σε Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο”

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια χωρίζονται σε ισχαιμικά (περίπου αφορούν το 85%) και αιμορραγικά (περίπου το 15%). Το 1/3 των ισχαιμικών εγκεφαλικών είναι αγνώστου αιτιολογίας και ονομάζονται κρυπτογενή.

Αναφερόμαστε σε “κρυπτογενή εγκεφαλικά” όταν από τον κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο δεν ανευρίσκεται κάποια αιτία που δύναται να προκαλέσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο (πχ. θρόμβοι στην καρδιά, αθηρωματικές αλλοιώσεις στις καρωτίδες ή κολπική μαρμαρυγή) παρά μόνον η ύπαρξη του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος ή η μεσοκολπική επικοινωνία μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή τη παράδοξη εμβολή.

Πρόσφατες διεθνείς μελέτες έδειξαν ξεκάθαρα ότι η σύγκλειση του ανοιχτού τρήματος ή της μεσοκολπικής επικοινωνίας σε νεαρούς ασθενείς (κυρίως κάτω των 60 ετών) που έχουν ήδη υποστεί ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, προστατεύει από το επόμενο εγκεφαλικό, σε ποσοστό άνω του 80%.

Σύγκλειση ανοιχτού ωοειδούς τρήματος (PFO) και μεσοκολπικής επικοινωνίας.

Βάση των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων οδηγιών, η σύγκλειση του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος θα γίνει όταν ο ασθενής έχει υποστεί ήδη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και είναι υψηλού κινδύνου βάση του RoPE Score (Risk of Paradoxical Embolism).
Οι ενδείξεις για την σύγκλειση της μεσοκολπικής επικοινωνίας αφορούν επίσης ασθενείς που έχει διαπιστωθεί παράδοξη εμβολή ή παρουσιάζουν πνευμονική υπέρταση ή μεγάλη επικοινωνία και διάταση των δεξιών κοιλοτήτων.

Η σύγκλειση θα γίνει με μία ειδική συσκευή, η οποία μοιάζει με μία «ομπρέλα».
Η επέμβαση γίνεται διαδερμικά με γενική αναισθησία και υπό την καθοδήγηση δι-οισοφάγειου υπερήχου.
Δια μέσου της μηριαίας φλέβας διέρχεται ένας καθετήρας που φθάνει στη θέση του ελλείμματος του καρδιακού τοιχώματος, μεταξύ των 2 κόλπων της καρδιάς.

Όταν ο καθετήρας φτάσει στη σωστή θέση, έχουμε την απελευθέρωση του ενός πετάλου της συσκευής σύγκλεισης, το οποίο εφάπτεται στην αριστερή πλευρά του μεσοκολπικού διαφράγματος και στη συνέχεια, ακολουθεί η απελευθέρωση του δεξιού πετάλου της συσκευής.

Έπειτα από επιβεβαίωση της πλήρους σύγκλεισης και της καλής θέσης της συσκευής ακτινολογικά και με βάση το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα θα γίνει η τελική απελευθέρωση της συσκευής.

Η διαδερμική σύγκλειση του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος ή της μεσοκολπικής επικοινωνίας συνήθως διαρκεί 1 ώρα, το ποσοστό των επιπλοκών είναι ελάχιστο (λιγότερο από 1%) και η νοσηλεία του ασθενούς δεν ξεπερνά συνήθως την μία ημέρα.

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία συμβουλευτείτε μας. Είμαστε πάντα δίπλα σας.