Βίντεο από Συνέδρια

Βίντεο με θέματα καρδιολογίας από συνέδρια και παρουσιάσεις.

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιοχειρουργικής 2020.
Θέμα: Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα: Νεότερα δεδομένα/Περιστατικά.

 

Cardio-Cath Meeting 2019.
Retained gear and entrapment

 

12ο συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας ΙΙCE 2019.
Θέμα: Αθηρεκτομή

 

Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας 2018.
Αγγειοπλαστική με βιοαπορροφήσιμα ικριώματα από Μαγνήσιο.

Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2017.
5-ετή αποτελέσματα των ασθενών με νόσο ισοδύναμου στελέχους μετά από διαδερμική αγγειοπλαστική με DES.

 

35ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας, Αθήνα 2014.
Συσχέτιση της ταχύτητας μεταβολής της αρτηριακής πίεσης με την σύσταση της αθηρωματικής πλάκας στις καρωτίδες.
Πηγή Live Media

 

Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube