Βίντεο από Συνέδρια

Βίντεο με θέματα καρδιολογίας από συνέδρια και παρουσιάσεις.

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιοχειρουργικής 2020.
Θέμα: Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα: Νεότερα δεδομένα/Περιστατικά.

https://www.youtube.com/embed/9uNFWYW0lCQ
Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα: Νεότερα δεδομένα/Περιστατικά.

Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα: Νεότερα δεδομένα/Περιστατικά.

 

Cardio-Cath Meeting 2019.
Retained gear and entrapment

https://www.youtube.com/embed/LiEJv2DMKYo
Retained gear and entrapment A. Kolyviras

Retained gear and entrapment A. Kolyviras

Retained gear and entrapment A. Kolyviras
Coronary Complication ManagementChairmen: D.I. Karmpaliotis (USA), G. Sianos
media.conferre.gr

 

12ο συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας ΙΙCE 2019.
Θέμα: Αθηρεκτομή

https://www.youtube.com/embed/a4Ra56KYkU8
12ο συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας ΙΙCE 2019

12ο συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας ΙΙCE 2019

 

Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας 2018.
Αγγειοπλαστική με βιοαπορροφήσιμα ικριώματα από Μαγνήσιο.

https://www.youtube.com/embed/9YWPaxY6y9Q
Αγγειοπλαστική με βιοαπορροφήσιμα ικριώματα από μαγνήσιο.

Αγγειοπλαστική με βιοαπορροφήσιμα ικριώματα από μαγνήσιο.

Πρώτα αποτελέσματα της αγγειοπλαστικής με βιοαπορροφήσιμα ικριώματα από Μαγνήσιο στην καθημερινή πράξη.
Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας, Αθήνα 2018.
Πηγή Live Media: https://www.livemedia.gr/video/335326

Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2017.
5-ετή αποτελέσματα των ασθενών με νόσο ισοδύναμου στελέχους μετά από διαδερμική αγγειοπλαστική με DES.

https://www.youtube.com/embed/mqb42Wq_3y8
Aσθενείς με νόσο ισοδύναμου στελέχους μετά από διαδερμική αγγειοπλαστική με DES

Aσθενείς με νόσο ισοδύναμου στελέχους μετά από διαδερμική αγγειοπλαστική με DES

Α. Κολυβήρας | 5-ετή αποτελέσματα των ασθενών με νόσο ισοδύναμου
στελέχους μετά από διαδερμική αγγειοπλαστική με DES

 

35ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας 2014.
Συσχέτιση της ταχύτητας μεταβολής της αρτηριακής πίεσης με την σύσταση της αθηρωματικής πλάκας στις καρωτίδες.

https://www.youtube.com/embed/qsx7zHpPdU8
35ο διεθνές Καρδιολογικό συνέδριο, Αθήνα 2014.

35ο διεθνές Καρδιολογικό συνέδριο, Αθήνα 2014.

35ο διεθνές καρδιολογικό συνέδριο Αθήνα. 23 - 25 Οκτωβρίου 2014 Ξενοδοχείο Hilton Πηγή Live Media: https://www.livemedia.gr/video/118491